INFO NA E MAIL: MIJOVIC@VOLNY.CZ, MOBIL: 604524161

Obchodní podmínky

upravují vztah mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé v rámci prodeje zboží v internetovém obchodě  www.hudebninastroje-mijovic.cz


Prodávající

Vladimír Mijovič, 

Místo podnikání: Třebíč  Provozovna  Karlovo nám.50, 67401 Třebíč

IČO: 67542263  DIČ : CZ5803192538   Číslo účtu : 1522025349/0800

zapsán u OŽÚ Třebíč v živnostenském rejstříku

Kupující 

Koncový zákazník. Prodej zboží koncovým zákazníkům se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a souvisejících norem, ve znění pozdějších předpisů.

Kupní smlouva

Na základě objednávky /elektronické pomocí e-shopu/,vzniká mezi prodávajícím a kupujícím kupní smlouva, na jejíž základě je realizován prodej zboží.K uzavření kupní smlouvy k objednanému zboží dochází v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím formou e-mailové zprávy.

Zboží se považuje za dodané v okamžiku předání přepravní službě, či doručovateli.Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Je-li zboží přebíráno osobně, dochází k uzavření smlouvy v okamžiku zaplacení a převzetí zboží v provozovně prodávajícího.

Osobním převzetím zboží nevzniká nárok na vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů

Storno - odstoupení od smlouvy - vrácení zboží

Kupující - koncový zákazník má právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v případě, že zboží bylo odebráno jinak než osobně podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.89/2012 Sb.Z hygienických důvodů nelze vrátit dechové nástroje.

V takovémto případě musí zákazník nepoškozené zboží, bez známek používání, opotřebení, včetně původního obalu (taktéž nepoškozeném), příslušenství včetně prodejního dokladu vrátit zpět v uvedené lhůtě na vlastní náklady.Neposílat na dobírku - nebude akceptováno!

Pokud tyto podmínky nebudou splněny, nebude odstoupení od smlouvy akceptováno.

Před odstoupením od smlouvy nás písemně nebo pomocí elektronické pošty kontaktujte s žádostí o odstoupení - uveďte číslo faktury, objednávku a datum nákupu.Uveďte číslo účtu na který má být vrácena platba za zboží

Zboží v žádném případě nezasílejte na dobírku, takto nebude převzato.

Pokud kupující uplatní právo na odstoupení od smlouvy, bude mu po vrácení zboží částka do 14 dnů vrácena na bankovní účet. Vrácení složenkou není možné.

Kupující nemá nárok na odstoupení smlouvy např. při dodávce zboží upraveného na přání zákazníka, audio-video nahrávek, programů nebo porušil-li zákazník originální obal.

Kupujícímu bude vystaven opravný daňový doklad a po jeho potvrzení a zaslání prodávajícímu bude částka vrácena na bankovní účet.

Zboží v dohodnuté individuální slevě není možné vrátit.

Reklamace

Záruční doba na dodávané zboží je  24 měsíců

Veškeré dodávané zboží dodáváme v originálním balení.V případě, že by jste obdrželi zboží poškozené řiďte se těmito pokyny.

V případě, že zásilku obdržíte od přepravce, či pošty zjevně poškozenou, zásilku nepřebírejte a sepište s dopravcem reklamační protokol o poškození obalu. Co nejdříve nás informujte o této skutečnosti. Následně Vás budeme kontaktovat s řešením problému.

Zboží bez zbytečných průtahů prohlédněte a o případných vadách neodkladně informujte prodejce na uvedených kontaktech.Následně budete informováni jak dále postupovat při vyřízení reklamace, případně kam poslat výrobek k reklamaci.

Zboží v dohodnuté individuální slevě není možné vrátit.

Dodání

Objednané zboží bude expedováno v co nejkratší možné době po potvrzení závazné objednávky dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího, zpravidla do 2 pracovních dnů.Ve vyjímečných případech může být dodací doba delší.V takovémto případě bude kupující neprodleně informován.

Platební podmínky

Platba za zboží a dodání zboží může být provedeno takto:

  • hotově při osobním převzetí na prodejně (zdarma)
  • platba předem 99,- Kč ( převodem na účet: Číslo účtu  1522025349/0800 -  variabilní symbol: číslo objednávky)
  • rozvoz po Třebíči  50,- Kč 
  • rozvoz mimo Třebíč účtujeme 8 Kč / km
  • do 5 kg na dobírku 139,- Kč 
  • do 30 kg balík do ruky 179,- Kč, dodání do 24 hod. Prodávající nemá možnost ovlivnit dobu dodání.
  • nad 30 kg na dobírku 179,- Kč služba TOPTRANS
  • nad 50 kg po dohodě s odběratelem a přepravcem TOPTRANS
  • poštovné do zahraničí Vám bude individuálně sděleno (dle podmínek přepravce)  při objednávce do 10000,- kč se pohybuje cena od 300,-  do 600,-Kč podle hmotnosti  a ceny zásilky
  • v případě bezdůvodného nepřevzetí zboží bude zákazníkovi účtován poplatek  za přepravu včetně dalších  nákladů  (poštovné, doběrečné apd.)

 Závaznou objednávkou souhlasí kupující s těmito obchodními podmínkami.

Informace o zpracování osobních údajů

Poskytnuté osobní údaje jsou prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Řešení sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz